AMBULYX SCHAUFFELBERGERI Bremer & Grey, 1853

Female Ambulyx schauffelbergeri. Photo: © NHMUK Male Ambulyx schauffelbergeri. Photo: © NHMUK Male Ambulyx schauffelbergeri. Photo: © NHMUK

TAXONOMY

Ambulix [sic] schauffelbergeri Bremer & Grey, 1853, in Motschulsky (ed.), Etudes ent. 1: 62. Type locality: [China,] Pekin [Beijing].

Synonym. Ambulyx trilineata Rothschild, 1894.

Synonym. Oxyambulyx schauffelbergeri sobrina (Mell, 1922).

Synonym. Oxyambulyx schauffelbergeri siaolouensis Clark, 1937.

[Further details on this species in Japan, as well as photos of many stages, can be found on Digital Moths of Japan.]


ADULT DESCRIPTION AND VARIATION

Wingspan: 88--124mm.


Male Ambulyx schauffelbergeri, Jiucai Ling, Guizhou, China. Photo: © Viktor Sinjaev. Male Ambulyx schauffelbergeri, Emei Feng, Taining County, Fujian, China. Photo: © John Chainey. Male Ambulyx schauffelbergeri, Mt. Guifeng, Macheng, Hubei, China 200m, 18.vi.2018. Photo: © He JiBai.

ADULT BIOLOGY


FLIGHT-TIME

China: iv (Guizhou; Zhejiang); v-vii (Fujian; Shanghai); vi (Sichuan; Jiangsu; Hubei; Beijing); vi-vii (Henan); 15.vii (Shaanxi). Japan: 12.v (Shikoku); 15.v-19.vi (Honshu); 10.vi (Hokkaido); 1-30.vii (Honshu; Hokkaido); viii (Honshu).

In northern China there are two generations per year, with adults flying in April and August (Yang, 1978).

Park et al. (1999) give June until August as the flight period in Korea.


EARLY STAGES

OVUM: Oval (1.46 x 1.63mm).

LARVA: 82--87mm.


Second-instar larva of Ambulyx schauffelbergeri on Juglans regia, Haidian, Beijing, China, 24.vii.2018. Photo: © Vyacheslav Ivonin & Yanina Ivonina Fourth-instar larva of Ambulyx schauffelbergeri on Juglans regia, Haidian, Beijing, China, 24.vii.2018. Photo: © Vyacheslav Ivonin & Yanina Ivonina Fifth-instar larva of Ambulyx schauffelbergeri on Juglans regia, Haidian, Beijing, China, 24.vii.2018. Photo: © Vyacheslav Ivonin & Yanina Ivonina Final instar larva of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b Final instar larva of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b Final instar larva of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b Final instar larva of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b Final instar larva of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b Final instar pre-pupation form larva of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b

PUPA: 43--46mm.


Pupa of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b Pupa of Ambulyx schauffelbergeri. Image: Mell, 1922b

Larval hostplants. Reported from Juglans regia in China (Wang, 1990; Vyacheslav Ivonin, pers. comm. 2022).


PARASITOIDS


LOCAL DISTRIBUTION

China: Liaoning (Changhai, Dachangshan Island); Hebei; Beijing (Baihua Shan; Badaling National Forest Park; Haidian); Shandong (Qingdao); Shaanxi (Ankang City, Huoditang Forest, 1400m); Jiangsu (Longtan); Anhui (Mt. Huang Shan); Shanghai (Jiading); Zhejiang (Tianmu Shan; Hangzhou); Hubei (Zhijiang; Mt. Guifeng, Macheng); Shanghai; Sichuan (Baoxing; Emei Shan; Kangding; Xiaolou; Leshan, 1070'); Chongqing (Fengjie); Yunnan; south Xizang/Tibet (Mutu, Namjagbarwa region, 850m (Wang, 1988)); Guizhou (Jiucai Ling; Xinzhaidashan, Zhijin County, 1000-2000m); Hunan (Dayong); Fujian (Longqi Shan; Emei Feng, 1300m); Guangdong; Hainan (Duowen Ling, nr Lingao).

North Korea: North Pyongan Province (Chonmasan); Hwanghae Province (Mt. Kuwol, 950m).

South Korea: Kyonggi Province (Gwangleung).

Japan: Hokkaido (Nanaemachi; Nari-gawa); Honshu (Tokyo; Gifu; Hakone; Nashimoto; Koike; Mikaboyama, 750m; Mt. Haruna; Izumigatake; Okura; Shirasawa; Tokatta; Miyota; Shimoinagun, 950m; Akadani); Shikoku (Shioemachi); Kyushu; Tsushima.


GLOBAL DISTRIBUTION

From northeastern India to central Vietnam (Le & Vu, 2024), eastern and central China, South Korea and Japan (Komatsu & Inoko, 2000).


Global distribution of Ambulyx schauffelbergeri. Map: © NHMUK.

BIOGEOGRAPHICAL AFFILIATIONReturn to Sphingidae of the Eastern Palaearctic species list
© A. R. Pittaway & I. J. Kitching (Natural History Museum, London)